PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Topusko uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Topusko. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica Općine Topusko, Trg Josipa bana Jelačića 1, 44415 Topusko
  • na fax broj: +385 (0) 44 885 203
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@tzotopusko.hr
  • donijeti osobno u ured Turističke zajednice Općine Topusko, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje

tel: +385 (0) 44 885 203