Enter Croatia – Turistička zajednica općine Topusko – TZO Topusko Skip to main content

Od 28. svibnja oformljena je nova web stranica EnterCroatia kojoj se može pristupiti putem sljedećeg linka: https://entercroatia.mup.hr/

EnterCroatia online obrazac omogućuje posjetiteljima da unesu sve potrebne podatke kako bi se olakšao proces prelaska granice.

Online obrazac uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.

Svi posjetitelji koji će ispunjavati online obrazac zaprimiti će e-mail upute koje će uključivati epidemiološke smjernice i informacije koje su trenutno na snazi za posjetitelje koji dolaze u Hrvatsku.

Trenutno je stranica dostupna na engleskom i hrvatskom jeziku, ali će uskoro biti dostupna na drugim jezicima kao što su njemački, slovenski, mađarski, češki, slovački, poljski itd., odnosno biti će dostupno 10 različitih jezičnih verzija.

 

Effective May 28th a new online web form EnterCroatia has been launched and may be accessed here: https://entercroatia.mup.hr/

The EnterCroatia online form allows visitors to enter all the necessary information to ease border crossing prior to traveling to Croatia.

The online form includes all data normally requested in the process of crossing the border and with the simple presentation of a passport or identity document to a police officer at the border, the number or code from the identity card or passport is automatically linked to all pre-entered data. In this way, the time to complete the entire procedure of data entry at the border for each individual person in any given vehicle is reduced to a minimum and traffic flow is increased.

All visitors who fill out the online form will receive email instructions that will include epidemiological guidelines and information that are currently in place for visitors to Croatia.

At the moment the page is available in English and Croatian, but will soon be available in other languages such as German, Slovenian, Hungarian, Czech, Slovak, Polish, etc., namely 10 different language versions will be made available.

 

Ostavite komentar